Mikä on adhd?

Se on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. Se on neuropsykiatrinen häriö, jonka pääoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Jokaisella se on kumminkin yksilöllinen. Sillä on myös alatyyppi ADD. Se on enemmänkin tarkkaamattomuuspainotteinen. Siihen ei kuulu ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

https://sciencebasedmedicine.org/the-adhd-controversy/